Foto: Ljusnans pastorat

LÄGERKONFA I JÄRVSÖ

Anmälningstiden har gått ut och gruppen är fullbokad.

Det är något speciellt med läger. På försommaren 2024 åker vi på ett 10-dagarsläger där vi bygger gemenskap och lär känna varandra. Det blir lek, bus, sena kvällar, andakter och allt som hör läger till. Innan lägerdagarna träffas vi en helg på höstterminen och en helg på vårterminen. 

Hålltider Lägerkonfa

Träff på höstterminen: 11-12 november.
Gemensam konfaträff: Påsknatten 30 mars.
Träff på vårteminen: 4-5 maj. 
Läger: 24 juni-3 juli.
Konfirmation: 7 juli i Järvsö kyrka. 

Funderingar?
Ring, mejla eller skicka sms: 
Stina Nordin: 072-519 70 02
kristina.nordin@svenskakyrkan.se