Vigsel

Går du i giftastankar?

Innan vi börjar: Visste ni att ni kan förgylla er dag ännu mer genom att bära en brudkrona? Klicka >HÄR< för att titta på våra olika vackra brudkronor.

Bröllop är fest. Ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner.

Här hittar du allt för bröllopet! Hindersprövning och andra praktiska förberedelser. Hur går ett vigselsamtal till? Hur kan ni utforma en personlig vigsel? Kan ni gifta er utomlands? Tips på romantiska psalmer, musik och texter. Vad symboliserar vigselringarna och brudkronan? Etikett i kyrkan.

Hur personligt kan vi utforma vår vigsel?

En kyrklig vigsel är en gudstjänst som består i huvudsak av tre delar:
En inledande del där prästen välkomnar gästerna och brudparet. Prästen talar om äktenskapet och kärleken – vad det är ur ett kristet perspektiv. Bibeltexter som handlar om kärlek och äktenskap läses av prästen eller någon annan.

I nästa del blir brudparet aktivt. Båda får svara på frågan om de vill gifta sig med varandra. Sedan överlämnas ringen/ringarna till prästen som läser en bön över den innan den lämnas tillbaka till brudparet. Dessa håller tillsammans i ringen medan de uttalar sina löften till varandra. Prästen bekräftar (stadfäster) sedan äktenskapet genom att säga ”ni är nu man och hustru”.

I den tredje delen får paret ta del av prästens och församlingen omsorg. Det sker genom böner och välsignelse. Oftast håller prästen även ett vigseltal till de nyvigda.

De flesta brudpar vill påverka vigselceremonin så att den känns personlig. Det brukar man göra genom val av bibeltexter, dikter, psalmer och annan musik som ger den stämning man vill ha. (Se förslag under Psalmer, musik och texter.)
Ofta låter man någon vän eller släkting läsa en dikt eller framföra något musikstycke man tycker om.

Kyrkan har inga särskilda synpunkter på hur brudparet väljer att låta inrama vigseln.  

Ett tips är att levande musik är en bättre stämningsskapare än inspelad.

I glädje och tacksamhet

Det finns goda möjligheter att sätta en personlig prägel på vigselgudstjänsten. Grundläggande är att det ska vara en gudstjänst i glädje och tacksamhet över livets och kärlekens gåva för både brudparet och gästerna. En högtidlig och fridfull stund att minnas hela livet. Vissa brudpar vill skriva sina egna löften, sjunga en sång till varandra eller göra något annat personligt. Det kan gå utmärkt men kan också vara en källa till nervositet som förtar lyckan i stunden. Se till att lägga vigseln på en nivå som låter er slappna av och vara närvarande. Som låter ord och toner smälta in och ger utrymme för er att tänka på varför ni är där. Av kärlek till varandra och med resten av livet framför er. Det kommer även ge församlingen möjlighet att slappna och njuta av musik och textläsning och fundera över kärleken.

Vigselsamtal

En kyrklig vigsel föregås alltid av ett vigselsamtal. Det kan äga rum antingen i kyrkan eller hemma hos brudparet. I det senare fallet brukar man se till att ha ett extra möte i kyrkan för att gå igenom ceremonin på plats. Under vigselsamtalet planerar präst och brudpar vigseln. Vilka texter ska man välja, hur ska löftena låta, vem gör vad och när?

Normalt brukar prästen också ställa frågor till brudparet om hur och när de träffades, vad de tycker särskilt om hos varandra, vad de brukar göra tillsammans. För ett stressat brudpar kan det bli ett avkopplande tillfälle när man släpper taget om planeringen en stund och koncentrerar sig på varför man egentligen gifter sig med just varandra. För prästen är det ett sätt att lära känna personerna bättre och utgör en bra grund för vigseltalet.

Olika traditioner

I Sverige påverkas vi av inte minst amerikansk kultur. Detta slår igenom även i många brudpars önskemål om sitt bröllop. En vanlig fråga är om bruden kan låta sig ledas fram till altaret av sin pappa. Det finns inget i Svenska kyrkan som förbjuder den seden, men det kan vara värt att fundera över symboliken i handlingen. Ursprungligen handlar det om att ansvaret för kvinnan lämnas över från fadern till mannen och härstammar från tiden då kvinnor inte var myndiga. En del präster kan av den anledningen komma att neka till att bruden leds av sin far fram till altaret.

I Sverige är det tradition att brudparet går fram tillsammans, som en symbol för att kvinnan själv väljer sin man och mannen själv väljer sin kvinna och att de frivilligt och jämställda vandrar till vigseln. Att reflektera över symboliken i de olika delarna i av ceremonin är också ett sätt att bli mera närvarande i vigseln.

För att läsa mer om vigsel, klicka här

Information

Kontakta pastorsexpeditionen om du har frågor eller funderingar, telefon 0651-76 80 60, vardagar kl 08:00-12:00.