Vi bygger för framtiden!

Nya lokaler för kyrkogårdsförvaltningen i Ljusdal.

 Våra gamla lokaler är utdömda ur arbetsmiljösynpunkt. En totalrenovering av dessa kostar mer än att bygga nytt. Därför håller vi nu på att bygga våra nya lokaler så att vi kan fortsätta sköta vår fina kyrkogård under många år framöver. Dessutom ökar tillgängligheten för alla er i församlingen.

 Detta kommer innebära begränsad åtkomst till kyrkogårdsförvaltningens område under denna tid. Byggtrafik och hantverkare måste ha tillgång för att kunna arbeta fritt.

 Bygget förväntas vara klart för driftsättning vecka 35-36 och slutbesitkning är satt till vecka 48

 

 Det som är gjort nu är grund och avlopp. Bygget kommer pågå fram till vecka 48 då slutbesiktning kommer ske. Under vecka 28-31 är det semester.

Söder
Öster
Norr
Väster