Välkommen till fots

Järvsö kyrkogård stängs för biltrafik

Vi vill bevara gravvårdar och planteringar, häckar och gräsmattor. Genom att bibehålla områdets karaktär av helgedom förblir gravplatsen på Kyrkön en värdig miljö. Kyrkogården är de dödas vilostad och ett minnenas rum där stillhet ska råda i största möjliga mån.

Påkörningsskador har tyvärr orsakat kostnader och arbetsinsatser varje år. Vi vill istället kunna ägna tid och resurser åt att investera i trivseln på Kyrkön och höja den allmänna skötselnivån. Minskad användning av fossila bränslen ingår dessutom i pastoratets övergripande arbete för att bidra till en långsiktigt hållbar miljö för människor, djur och natur.

Var vänlig parkera bilen vid parkeringsplatsen och fortsätt mot kyrkogården till fots. Behöver du hjälp att ta dig fram på kyrkogården på grund av nedsatt
rörelsekapacitet står vi i kyrkogårdspersonalen till förfogande, vi finns på plats
måndagar-fredagar kl. 10.00-15.00.

Ring:

Malin  070-378 79 42
Magnus  070-393 14 29
Micke  070-582 25 14

Läs mer om beslutet här!

Järvsö kyrka från ängskyrkogården