Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Sommarblommor på skötselgravar

I juni varje år planteras sommarblommor på de gravplatser som sköts av kyrkan. 2024 har vi genomgående begonior förutom på kyrkogårdarna i Los och Hamra där vi planterar tagetes och sommarnejlikor.

Kontakt

Vill du beställa gravskötsel inför sommaren 2024, kontakta Sara Svärd Sandkvist, kanslist med fokus på gravar: 070-656 04 78, sara.sandkvist@svenskakyrkan.se 

Har ni frågor och funderingar, tveka inte att kontakta Malin Hiller, grönyteansvarig i Ljusnans pastorat: 
070-3787942 eller malin.hiller@svenskakyrkan.se

Väl mött på kyrkogården!