Deltagare i 2012 års seminarium om skogsfinska begravningstraditioner samlade på Finnberget.
Foto: Ingemar Gustavsson, Orsa

Skogskyrkogårdarna

Välkommen till skogskyrkogårdarna i finnmarken, Los-Hamra församling. Gör gärna en utflykt och besök dem. Vägarna är normalt farbara med bil från mitten av maj om man har för avsikt att se alla de platser som presenteras här.

Kyrkogårdar och begravningsplatser ger oss en inblick i vår kulturmiljö och historia i både dåtid och nutid, och får oss kanske också att sia om framtiden.

Skogskyrkogårdarna i nuvarande Los-Hamra församling tillkom på den tid då befolkningen var både större och mer utbredd i området än den är idag. Tiden går och historien bleknar om ingen tar tillvara den och för den vidare. Intresse finns att besöka dessa platser och intresse finns för deras historia. Önskar man fördjupa sig i sammanhanget får man också en inblick i hur livet tedde sig i finnmarken förr i tiden.

I Länsstyrelsen Gävleborgs protokoll från 1999-02-12 kan vi läsa följande:

”De besökta begravningsplatserna är mycket speciella till sin karaktär….De är typiska för finnmarkens särskilda förhållanden och präglas alla av den omgivande naturen och en enkelhet. Det man försökt skapa hos många moderna skogskyrkogårdar har dessa små begravningsplatser, mitt inne i milsvida skogar, alldeles naturligt.”

 ”Samtliga besitter ett högt kulturhistoriskt värde som företeelse och är ovärderliga för den lokala historien.”

”dessa platser i befintligt skick har alla de kvaliteter man söker hos en minneslund.”


Gravskicken varierar mellan de olika begravningsplatserna. Några av dem används idag endast för gravsättning av aska i urna och minneslund. 

 

Läs mera om skogskyrkogårdarna

Klicka på bild eller text här nedan om du vill läsa mer om skogskyrkogårdarna i Los-Hamra församling!

Erik Persson Pulkkinens gravvård i Hamra.

Hamra gamla kyrkogård

På Hamra gamla kyrkogård kan man fortfarande se gravvården efter Erik Persson Pulkkinen, nämndemannen som skall ha gått i lära hos hovskräddaren i Stockholm.