Deltagare i 2012 års seminarium om skogsfinska begravningstraditioner samlade på Finnberget.
Foto: Ingemar Gustavsson, Orsa

Skogskyrkogårdarna

Välkommen till skogskyrkogårdarna i finnmarken, Los-Hamra församling. Gör gärna en utflykt och besök dem. Vägarna är normalt farbara med bil från mitten av maj om man har för avsikt att se alla de platser som presenteras här.

Kyrkogårdar och begravningsplatser ger oss en inblick i vår kulturmiljö och historia i både dåtid och nutid, och får oss kanske också att sia om framtiden.

Skogskyrkogårdarna i nuvarande Los-Hamra församling tillkom på den tid då befolkningen var både större och mer utbredd i området än den är idag. Tiden går och historien bleknar om ingen tar tillvara den och för den vidare. Intresse finns att besöka dessa platser och intresse finns för deras historia. Önskar man fördjupa sig i sammanhanget får man också en inblick i hur livet tedde sig i finnmarken förr i tiden.

I Länsstyrelsen Gävleborgs protokoll från 1999-02-12 kan vi läsa följande:

”De besökta begravningsplatserna är mycket speciella till sin karaktär….De är typiska för finnmarkens särskilda förhållanden och präglas alla av den omgivande naturen och en enkelhet. Det man försökt skapa hos många moderna skogskyrkogårdar har dessa små begravningsplatser, mitt inne i milsvida skogar, alldeles naturligt.”

 ”Samtliga besitter ett högt kulturhistoriskt värde som företeelse och är ovärderliga för den lokala historien.”

”dessa platser i befintligt skick har alla de kvaliteter man söker hos en minneslund.”


Gravskicken varierar mellan de olika begravningsplatserna. Några av dem används idag endast för gravsättning av aska i urna och minneslund. 

 

Läs mera om skogskyrkogårdarna

Klicka på bild eller text här nedan om du vill läsa mer om skogskyrkogårdarna i Los-Hamra församling!

Stigen upp till Björkbergs begravningsplats.

Björkberg

Björkberg som anlades 1618 är den äldsta finnbosättningen på Orsa finnmark. Begravningsplatsen i byn är av betydligt yngre datum.

Begravningsplatsen på Finnberget.

Finnberget

Ca 2,5 mil från Noppikoski med 1,8 mil till Älvho, nära gränsen till Kopparbergs län, finner vi denna lilla (7x7 meter) begravningsplats på toppen av ett berg på 638 meters höjd över havet. Den är den högst belägna av de här presenterade begravningsplatserna och den är förklarad som fornminne.

Ett spjälstaket med vit grind omger begravningsplatsen i Rullbo.

Rullbo

En person som avled sommaren 1865 på Rullbo bys fäbodvall Risåsen skulle föras till begravningsplatsen vid Los kyrka. Hettan var stark och inga hästar fanns som kunde föra den döde på släpbår till Los. I stället bereddes en tillfällig grav i en skogsbacke utanför Rullbo, i väntan på vinterföre för vidare transport till Los. Vidaretransporten uteblev dock och byborna fick begravningsplatsen utsedd till permanent år 1866.

Begravningsplatsen på Råberget.

Råberget

Los församlings kyrkostämma ansökte år 1896 om att få anlägga en begravningsplats i byn Råberget, på grund av det långa avståndet till närmaste begravningsplats i Björkberg, 1,5 mil bort. Detta genomfördes sannolikt strax före 1900. 

Begravningsplatsen i Sandsjö omges av en tät granhäck.

Sandsjö

Begravningsplatsen togs sannolikt i bruk i juni 1843, eftersom detta är det tidigaste år det omnämns i kyrkböckerna att någon gravsatts i byn.

Den fint utformade grinden till begravningsplatsen i Älvho.

Älvho

Innan begravningsplatsen i Älvho anlades runt 1937 begravdes de avlidna från byn på Råbergets kyrkogård, som med tiden blev för liten för att täcka behovet av gravplatser i bygden. Sedan den första gravsättningen ägde rum 1940 har begravningsplatsen använts kontinuerligt.

Erik Persson Pulkkinens gravvård i Hamra.

Hamra gamla kyrkogård

På Hamra gamla kyrkogård kan man fortfarande se gravvården efter Erik Persson Pulkkinen, nämndemannen som skall ha gått i lära hos hovskräddaren i Stockholm.