Begravningsplatsen i Sandsjö omges av en tät granhäck.
Foto: Ann-Christin Hansson

Sandsjö

Begravningsplatsen togs sannolikt i bruk i juni 1843, eftersom detta är det tidigaste år det omnämns i kyrkböckerna att någon gravsatts i byn.

Sandsjö by är belägen i anslutning till väg 310 mellan Västbacka och Hamra. Byn befolkades av svedjefinnar redan 1622 och orten kom sedermera att växa fram till ett betydande samhälle med närmare 100 invånare när den var som störst kring sekelskiftet 1900. 

Efter slutet av 1920-talet eller 1930-talets början upphörde begravningarna i Sandsjö. Under 1940-talets slut diskuterades huruvida begravningsplatsen eventuellt skulle flyttas eftersom den var dålig. Möjligen var det då den fick sin nuvarande utformning. År 1990 togs begravningsplatsen åter i bruk då en gravsättning skedde och en gravsten restes på platsen. 

Begravningsplatsen omgärdas av en granhäck och på dess sydvästra sida finns en öppning med två vita trägrindar mot vägen genom byn. De grusade gångarna formar ett kors och på platsen finns ett ca 4,5 meter högt svartmålat träkors.

Sandsjö bys begravningsplats hittar vi mitt i byn, alldeles intill byvägen (Sandsjövägen).

Text: Ann-Christin Hansson, ur Välkommen till skogskyrkogårdarna i finnmarken, Los-Hamra församling, en guide som kan beställas från pastorsexpeditionen i Färila, se kontaktuppgifter t h!