Två äldre kvinnor sitter bredvid varandra vid ett bord och pratar.
Foto: Johannes Frandsen

Samtalsträffar för äldre

Våra diakoner anordnar träffar för äldre med fokus på livsberättelser och deltagarnas delande av ljusa, tunga och äventyrliga minnen.

Intresserad? Hör av dig till diakon Lena Mill: 070-309 12 68.