Ett spjälstaket med vit grind omger begravningsplatsen i Rullbo.
Foto: Ann-Christin Hansson

Rullbo

En person som avled sommaren 1865 på Rullbo bys fäbodvall Risåsen skulle föras till begravningsplatsen vid Los kyrka. Hettan var stark och inga hästar fanns som kunde föra den döde på släpbår till Los. I stället bereddes en tillfällig grav i en skogsbacke utanför Rullbo, i väntan på vinterföre för vidare transport till Los. Vidaretransporten uteblev dock och byborna fick begravningsplatsen utsedd till permanent år 1866.

Byn Rullbo är belägen 1,5 mil väster om Los samhälle där landsvägen mellan Fågelsjö och Los korsar Voxnan som utgör gräns mellan Dalarna och Hälsingland. År 1761 blev Rullbo godkänt som nybygge och byn växte fram. Voxna bruk etablerade sig i byn i slutet av 1800-talet och sysselsatte som mest närmare 150 personer, främst med skogsavverkningar. 

Innan senaste gravsättning 1946 har drygt 60 personer gravsatts här. Minst 44 gravkullar och 20 gravvårdar, både träkors och gravstenar, kan skådas. På de högre träkorsen finns en liten klots överst som skyddar ändträet.

I den kulturhistoriska bedömningen i vård- och underhållsplanen från år 2003 kan man läsa att ”Begravningsplatsen måste betraktas som en av de bäst bevarade äldre begravningsplatserna inom Los-Hamra socken.

Rullbo begravningsplats ligger strax öster om Rullbo samhälle, på norra sidan om vägen till Los. Från landsvägen leder en trappa med räcke fram till den branta gångstig som fortsätter upp till begravningsplatsen.  

Måns Jonsson var den förste som begravdes i Rullbo.
Måns Jonsson var den förste som begravdes i Rullbo. Foto: Ann-Christin Hansson

Text: Ann-Christin Hansson, ur Välkommen till skogskyrkogårdarna i finnmarken, Los-Hamra församling, en guide som kan beställas från pastorsexpeditionen i Färila, se kontaktuppgifter t h!