Ramsjö kyrka

Besöksadress: Ångevägen 20, RAMSJÖ. I Ramsjö kyrka får max 256 personer vistas samtidigt.

Kalender för evenemang i våra kyrkor finns HÄR

  • WiFi
  • Hörselslinga
  • Handikappanpassad toalett
  • Allergivänlig tvål

Ramsjö kyrka är en träkyrka från år 1844.

Altartavla invigd 1933 målad av Hugo Borgström. I kyrkans kor står ett ovanligt instrument, nämligen ett klavikord, tillverkad av Philip Jacob Specken, invandrad från Tyskland, verksam i Stockholm, 1730 - 1759.

Orgeln i kyrkan är tillverkad av Grönlunds i Luleå, 1969 - 1970.

Ramsjö församling bildades 1861 och var under tiden som egen församling Uppsala stifts nordligaste. 
2001-12-31 upphörde Ramsjö församling och kom att ingå i den 2002-01-01 nybildade Ljusdal-Ramsjö församling.
Ramsjö innehåller ordet ramn som är en fornsvensk benämning på korp.
Den första gudstjänsten hölls i oktober 1837.
Ramsjö blev eget pastorat fr.om. 1861, 1974 återbördas Ramsjö till Ljusdal (samfällighet).

KYRKOBYGGNADEN

Arkitekten S Enander ritade kyrkan 1834.
Tornet låg i öster. 
Predikstolen var anbragt ovanför altaret och hade två uppgångar.
Kyrkan invigdes 15/8 1844 av kontraktsprosten Erik Agrell.
1836 hade man bara råd att köpa en kyrkklocka.
1869 lyckades kyrkoherde Tunelli skaffa en storklocka.
Tornet orkade inte med vibrationerna från två klockor utan började luta. Man beslutade uppföra ett nytt solidare torn. Detta placerades i väster och arbetet utfördes av byggmästare Byström från Haverö, 1878. Tornet hade från början ett blindur men fick 1912 ett ordentligt urverk.

RESTAURERINGAR

1882 inköptes en järnkamin som fanns kvar ända till 1958.
1907-1908 renoverades kyrkan. Ritningarna utfördes av stadsarkitekten E A Hedin, Gävle.
En fristående predikstol, pelare som gjorde kyrkan i viss mån treskeppig, öppen bänkinredning samt ny utformning av väggar och tak blev resultatet. 1932 togs initiativ till altartavla, dekorationer på predikstolen samt dopfunt av kyrkoherde Erik Härdelin.
Den 16 april 1933 invigdes den nya altartavlan utförd av Hugo Borgström.
Borgström utförde samma år predikstolsmålningarna. Även dopfunten härrör från 1933. Skisserna till den hade utförts av kyrkoherde Härdelin själv.
1958-1959 restaurerades Ramsjö kyrka. Den gamla järnkaminen från 1882 ersattes med oljeeldning. Ett pannrum byggdes under sakristian. Bänkarna gjordes bekvämare. Predikstolen försågs med ljudtak. 
Hela interiören fick ny färgsättning. Ärkebiskop Gunnar Hultgren återöppnade kyrkan 1 mars 1959. 1985 fick värmesystemet från 1958 lov att ersättas med ett nytt. 

INREDNING OCH INVENTARIER

På altaret står ett krucifix av lönn på en sockel av ek. Det är en gåva till kyrkan 1959 av brunnsborraren Nils Berglund, Ljusdal. Predikstolen, som var ritad av stadsarkitekt Hedin, dekorerades av Hugo Borgström. Dekorationerna återger, i de fem fälten, den gode Herden och de fyra evangelisterna vilkas symboler återfinns på undersidan. Ljudtaket är ritat av arkitekt Thomé. Den nedhängande duvan - symbol för den helige Ande - är tillverkad och skänkt 1976 av prosten Harry Holm i Ljusdal. Till predikstolen hör ett timglas, skänkt 1959 av Torkel Jansson. Till dopfunten hör ett äldre dopfat av nysilver. På pelaren vid dopfunten hänger ett krucifix, 1922 skänkt av mjölnaren Söderlund. Läktaren i väster tillkom 1871 och byggdes av P Grelsson i Haverö. Den 24 januari 1873 godkändes i nåder en ritning till orgelfasad. Den finns i Kungl. Byggnadsstyrelsens arkiv. 

ORGEL OCH ÖVRIGA INSTRUMENT

I kyrkans kor står ett mycket ovanligt instrument, nämligen ett klavikord. På 1850-talet var Olof Christiansson anställd som klockare. Han använde som gudstjänstinstrument ett "sångspel". 1857 inköptes detta av församlingen men kom ej till användning. Det hamnade i en bod och for illa. Bl.a. plundrades det på sina strängar av pojkar som nyttjade dessa till pilbågar. Instrumentet kom att hamna i Strömsund. Det uppspårades av Ruben Agnestig som lyckades återförvärva det till Ramsjö kyrka 1975. När man restaurerade klavikordet upptäcktes att det var tillverkat av den från Tyskland invandrade instrumentmakaren Philip Jacob Specken verksam i Stockholm ca 1730-1759. Endast ett fåtal av honom byggda klavikord finns i behåll varför "sångspelet" i Ramsjö verkligen är en raritet. Klavikordet återinvigdes den 12 september 1976.

1870 inköptes ett kasserat orgelverk från Rogsta. Bonden Per Jonsson, Hedsjön hade donerat pengarna. Orgeln var byggd av orgelbyggaren Peter Qvarnström 1767. Den 21 juni 1888 avsynades en ny orgel byggd av Carl Elfström, Ljungby. 1908 blev den ombyggd av orgelfirman Johansson och Björklund. Vid restaurering 1958 utbyttes två stämmor. En helt ny mekanisk orgel byggdes 1969-1970 av Grönlunds orgelfirma, Luleå Gammelstad, med 2 manualer och pedal samt 13 stämmor.

Orgeln i Ramsjö kyrka.

 

Ramsjö kyrka äger även ett piano, tillverkat av firman Nylund och Son. 

LJUSREDSKAP

De tre ljuskronorna är tillverkade 1871 av klensmeden P Palm, Viken. De är av förgyllt trä och järn. Pengar till kronorna skänktes av bonden Anders Magnusson, Ramsjö, nybyggaren Jonas Jönsson, Flodmyrkölen samt f d bonden Per Jonsson, Ramsjö och bonden Per Jonsson, Sund. 1958-59 skänkte handlaren Gunnar Jönsson, Mellansjö en kristallkrona som 1978 hängdes i korets södra del. Två tennljusstakar skänktes 1932 av Svenska Kyrkans Diakonistyrelse och 1959 skänkte 1930-års konfirmander ytterligare två ljusstakar. 

KYRKSILVER

Kyrkans kalk och patén härrör från 1837. De är tillverkade av Christoffer Nordin, Hudiksvall. 1871 tillkom, i nysilver, vinkannan och 1843 hade man införskaffat oblatasken i förgylld mässing. Brudkronan i förgyllt silver är från 1937.

MÄSSHAKAR

1923   Rött siden
1959   Vitt siden ateljé Licium, skänkt av Gustaf Brandström.
1973   Grönt helylle, Kerstin Ekengren, Järvsö.
1977   Blå
2002   Lila, tillverkad av Kicki Jeschke, Ånge.

ANTEPENDIER

1937    Röd sammet
1976    Ett vitt och ett grönt med dekorationer av Märtha-Stina Zachrisson. Det vita syddes av Ingrid Persson och Kajsa Nilsson.
1977    Blått sytt av Kajsa Nilsson, dekorerat av Märtha-Stina Zachrisson.
2000    Lila tillverkat av Kicki Jeschke, Ånge. 

MATTOR

1941 och 1942 knöts en kormatta och en ryamatta vid altaret av några av kyrkliga syföreningens medlemmar. 1993 hjälptes damer från Ramsjö åt med att knyta en ny kormatta i ryateknik. Den heter "Hjortronmyr". 15 kg ryagarn behövdes. Årtalet "1993" i övre högra hörnet, är knutet av kyrkoherde Markus Frank. 

ÖVRIGA INVENTARIER

I sakristian hänger porträtt av två av församlingens 1800-talsherdar, kyrkoherdarna Axel C Tunelli och Carl O Måhlén, båda målade av Hugo Brogström, 1933. Vidare finns ett fota av kyrkans interiör i slutet av 18-talet samt en litografi från 1912 som visar kyrkans utseende strax efter interiörens ombyggnad.
Tre praktbiblar finns i kyrkan: faksimilutgåvan av 1541 års svenska bibel, Gustaf V:s bibel och Bibel 2000.
I början av 1990-talet målades Ramsjö kyrka ut- och invändigt och taket lagades och målades. Vid 150-års jubileet 1994 deltog biskop Tord Harlin.
Under 1990-talet har kyrkbänkarna försetts med dynor.
2 glasmålningar utförda och skänkta av Monica Eldståhl är placerade i ett av kyrkans söderfönster.
I kyrkans ena norrfönster hänger två blyinfattade glasmosaiker tillverkade och skänkta av Jürgen Grams, Hamburg (ägare till ett fritidshus i Mellansjö) 1989.
Vid en släktträff 1992, skänkte ättlingar till Margit och Gustaf Randström två vackra kristallvaser till kyrkan.
Under 1990-talet har inköpts ljusbärare, ljusstake till Kristusljus samt en dopkanna i tenn.

En minneslund finns öster om kyrkan.

2000 fick Ramsjö kyrka bergvärme.

Till julen 2000 invigdes en ambo, snickrad och skänkt av Per Lundqvist, Sund.

KYRKKLOCKOR

1836   gör P Linderberg, Sundsvall, lillklockan
1896   gör Joh A Beckman, Stockholm, nya storklockan 

Till Ramsjö församling hör Valsjön.

Nedtecknat av Kerstin Berkestedt, Ramsjö i juni 2001. Delvis omarbetad och vissa tillägg gjorda 2002.

Brudkronan i Ramsjö kyrka