Begravningsplatsen på Råberget.
Foto: Ann-Christin Hansson

Råberget

Los församlings kyrkostämma ansökte år 1896 om att få anlägga en begravningsplats i byn Råberget, på grund av det långa avståndet till närmaste begravningsplats i Björkberg, 1,5 mil bort. Detta genomfördes sannolikt strax före 1900. 

På Råbergets östra sluttning, ca 2,5 kilometer öster om väg E45 mellan Noppikoski och Västbacka, finner vi Råbergets begravningsplats. Bosättningen på Östra Råberget kom till som en fäbodvall under Björkbergs by på 1770-talet. Byn hade när den var som störst 42 invånare. Vid mitten av 1900-talet stod de flesta husen och förföll. Till enda kvarvarande huset flyttade i slutet av 1960-talet tre personer som började odla upp markerna. De bildade en kristen kommunitet och bodde kvar i byn fram till 1979. 

Begravningsplatsens gångar bildar ett kors och på platsen finns ett ca 4 meter högt vitmålat träkors. 18 gravkullar och nio gravstenar finns på begravningsplatsen. På västra delen återfinns alla nya gravvårdar efter 1940.

Även för denna begravningsplats kan man i vård- och underhållsplanen läsa att den tillhör en av de bäst bevarade inom Los-Hamra socken.

Kommer du norrifrån kör du 12,4 km från Västbacka och tar av till vänster. Söderifrån tar du första vägen till höger 3,4 km norr om Noppikoski. Avfarten är ej skyltad.

 

Enkla träkors utmärker flera av gravarna på Råberget.
Enkla träkors utmärker flera av gravarna på Råberget. Foto: Ann-Christin Hansson

Text: Ann-Christin Hansson, ur Välkommen till skogskyrkogårdarna i finnmarken, Los-Hamra församling, en guide som kan beställas från pastorsexpeditionen i Färila, se kontaktuppgifter här på sidan!