Praktisk information om begravning

Läs om sådant som kan vara bra att veta inför samt hur du tar en första kontakt med oss

Kroppen tar i de flesta fall sjukhuset, servicehuset eller, vid en olycka, polisen hand om. De ombesörjer att kroppen förs till bårhuset utan att man i detta skede behöver ta beslut om köp av kista. Man kan istället i lugn och ro planera för begravningen.

Förr i tiden gick man till prästen när någon dog. Idag anmäler man dödsfallet till den lokala skattemyndigheten som utfärdar gravsättnings- och kremeringsintyg som krävs för en begravning. Från skattemyndigheten får man också andra handlingar som registerutdrag (vid bankkontakter), dödsfallsintyg och släktutredning (vid bouppteckning).

Det kan vara bra att veta att kremering eller gravsättning enligt lag måste ske inom 30 dagar. Gravsättningen av en urna kan däremot ske inom ett år efter kremering. Begravningsbyrån hjälper till med att lösa praktiska frågor. Du kan även få träffa en präst för att prata om begravningsgudstjänstens.

TRÄFFA EN PRÄST

Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå. Du som anhörig kan kontakta församlingen och den präst som önskas förrätta begravningen. Då kan datum för begravningsgudstjänsten bokas tillsammans och anhöriga får redan från början veta att de får den präst som önskas.

Ring vår pastorsexpedition vardagar kl. 8-12
0651-76 80 60

Inför döden är det naturligt att vi är osäkra och rädda. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt. 

Detta är tillåtet att göra själv:

 • Ordna med svepning/svepdräkt
 • Använda eget bårtäcke 
 • Arrangera borgerlig begravningsceremoni
 • Bära och transportera kistan
 • Dekorera kistan
 • Formulera dödsannonsen
 • Hjälpa till i kyrka, kapell eller ceremonilokal
 • Ordna minnesstunden/samkvämet
 • Ta med egen jord till mullpåkastning vid begravningsgudstjänst

Detta är tillåtet med särskilda villkor: 

 • Tillverka och välja kista och urna
 • Lägga saker i kistan eller urnan
 • Välja musik och sång, musiker och sångare
 • Spela själv i kyrka, kapell eller ceremonilokal
 • Gravsätta, själv strö askan i hav eller natur
 • Själv sänka kistan eller urnan
 • Tillverka och själv välja grav­sten, gravanordning

Detta är inte tillåtet att göra själv:

 • Öppna grav på allmän begravningsplats
 • Gravsätta i familjegrav utan tillstånd
 • Kremering 
 • Själv gräva ned eller strö askan i minneslunden 
 • Flytta kista eller urna efter gravsättning mellan gravplatser eller en urna från en grav till en minneslund