Pojken som blev järvsöbygdens skriftställare

Johan J:son Hanzén

För drygt 50 år sedan avtäcktes en staty på Klockarholmen. Statyn föreställer Johan J:son Hanzén, järvsösonen som fick motta kungens medalj för en storslagen forskargärning.

Han föddes den 17 januari 1874 som en liten vallpojke. Vallpojke till trots kom J. J:son Hanzén, som han kallades, att bli en av järvsöbygdens stora skriftställare. Hanzén var en idog forskare, som särskilt kom att intressera sig för socknens kulturhistoria med folkets liv, skolor, gårdar, kyrka och prästgård.

Hanzén skrev flitigt i lokaltidningen, Ljusdals-Posten. Han skrev också en omfattande serie böcker om hembygdens historia.

J. J:son Hanzén kom att bli uppskattad som en duktig skriftställare och fick ta emot Konungens medalj för storslagen forskargärning. Han fick dessutom ta emot Vitterhetsakademiens medalj 1952. J. J:son Hanzén avled den 12 januari 1955, 81 år gammal.

En byst av granit

Några är efter hans bortgång, 1960, avtäcktes till hans minne en byst av granit. Bysten placerades först på Klockarholmen, men det kom att visa sig vara en mindre bra placering. Innan Ljusnan reglerades översvämmades Klockarholmen varje vår. Inte nog med det. På älven flottades timmer och stora timmerstockar hotade att välta bysten. Därför kom bysten av flyttas över till Kyrkön, inte långt från S:t Persgården. Där står den än idag och vittnar om en framstående forskargärning.