Femte hållplatsen

Norra väggen: St Olofsreliefen och Madonnaskulpturen.

Olof Broman, en känd präst och hälsingeskildrare, skrev för 400 år sedan att det redan år 1599 i Kårböle kyrka fanns två träskulpturer från 1100-talskyrkan i byn. Den ena föreställande jungfru Maria och den andra föreställande St Olof. Olof var en norsk kung som på 1000-talet ledde de kristnas strid mot hedningarna. Han blev dräpt och slutade sina dagar i Stiklestad nära Trondheim. Han helgonförklarades och gav också namn till den första kyrkan i Kårböle enligt traditionen, ”St Olofs offerkyrka”, av vilken 1989 byggdes en replika i södra delen av byn. Skulpturen av St Olof försvann tidigt från kyrkan. I dess ställe finns sedan 1978 en relief utförd av konstnären Jompa Ljungström som skänkts till kyrkan. Mariaskulpturen, som var försvunnen under flera hundra år, återfördes till kyrkan på 1920-talet. Man fann den i ett uthus till en av gårdarna i byn. Numera är den åter i kyrkans ägo. Kårbölemadonnan är Hälsinglands äldsta träskulptur.