Fjärde hållplatsen

Sakristiedörren: Bronstavlorna av Markus och Johannes.

Två föremål som räddats från Petter Bloms 1700-tals predikstol finns över dörrarna till sakristian på ömse sidor om altaret. Det är två bronsstatyetter i relief på trätavlor som föreställer evangelisterna Markus och Johannes. Markus har vid sina fötter ett lejon, och Johannes har en örn bredvid sig.