Tredje hållplatsen

Altarringen: Altartavlans ram och altartavlan.

Längst österut i kyrkorummet finns koret med altarring, altare och altartavla. Den vackert utsirade tavelramen runt altartavlan har bevarats från 1700-talet. Den utfördes av den kände bildhuggaren Petter Blom från Gävle. Han tillverkade ramverket år 1712, samtidigt med att han byggde en predikstol i samma stil. Denna finns tyvärr inte kvar. Nuvarande predikstol är från 1870 och byggd i klassicismens rena enkla stil. Altartavlan är från kyrkans restaurering 1951. Konstnär är Nils-Aron Berge från Västerås. Tavlan föreställer den förklarade Kristus bland nutida pilgrimer.