Andra hållplatsen

Korsgången: Väggmålningarna.

Kyrkan från 1760 förseddes med väggmålningar år 1776. Målningarna utfördes direkt på de inre kyrkväggarna. Motiven hämtades från evangeliernas beskrivningar av Jesu liv, lidande, död och uppståndelse. När den nuvarande kyrkan skulle byggas monterades alla pannåmålningar ned planka för planka och bevarades. På väggarna i sakristian satte man redan vid byggnationen upp fyra målningar. Under restaureringen på 1950-talet satte man dessutom upp fyra av de resterande målningarna som ännu i dag kan ses. På södra väggen finns Marie bebådelse, den sista måltiden och Kristi himmelsfärd. Ovanför norra kyrkporten finns Den gode herden.  Målningarna utfördes under målarmästaren Paul Hallbergs överinseende. Senare forskning har bekräftat att det i själva verket var Hallbergs lärling Jonas Åkerström som utförde målningarna. En strålande prestation av Åkerström som då bara var 15 år. Han slutade sina dagar som professor vid Konsthögskolan i Stockholm.