Första hållplatsen

Norra kyrkporten: Allmän info om kyrkan.

Den nuvarande kyrkan stod klar år 1870 och fyller alltså 150 år 2020. Många som passerar genom Kårböle slås av skönheten hos ”den smäckra lilla kyrkan” där den ligger så vackert i odlingslandskapet mitt i byn. Dagens kyrka ersatte en tidigare träkyrka byggd år1760. Den gamla kyrkan ansågs vid den tiden ”ful och illa medfaren”. År 1867 bestämdes att en ny kyrka skulle uppföras, också den en träkyrka. Kyrkan uppfördes av en byggmästare Norin från Hälsingland och invigdes av domprosten Torén. ”Enkel och vacker” var omdömet kyrkan fick då. Även idag 150 år senare kan vi konstatera att detta stämmer. Under åren 1948 till 1951 gjordes en grundlig restaurering av kyrkan. Inventarier i kyrkorummet byttes ut och elektrisk uppvärmning installerades. Kyrkorummets ljusa interiör har behållits intakt sedan dess.