Världsböndagen 1 mars - lyssna till bönen från Järvsö kyrka

Nyhet Publicerad

Första fredagen i mars är det världsböndagen. Det innebär att samma gudstjänst firas runt hela jorden under samma dygn. Ge dig själv en stund i stillhet och lyssna till den fina och tänkvärda bönen som är inspelad i Järvsö kyrka. Bönen läses av Therése Nyvind Martinsson och avrundas av Magnus Björs som spelar Jättendalsvalsen på fiol. Ljuständning av Therese Svensson.