Så sköts grönytorna på pastoratets kyrkogårdar

Nyhet Publicerad

Grönyteskötsel är en viktig del av verksamheten på våra kyrkogårdar under sommarsäsongen. Gräsklippning och trimning utförs noggrant med sikte både på hållbar skötsel och med hänsyn till platsen och människan.

Sommaren 2023 har hittills, i slutet av juni, varit väldigt torr. Många grönytor i söderläge har helt bränts sönder, medan grönytor i skuggigt läge är gröna och rätt så frodiga.

Detta gäller för grönyteskötseln i Ljusnans pastorat

  • Gulbruna ytor och sönderbrända ytor klipps och trimmas inte alls.

  • Ytor som är både gula och gröna klipps och trimmas partiellt.

  • Gröna ytor klipps och trimmas vartefter de växer.  

  • Uppstickande ogräs förekommer på alla ytor och trimmas eller klipps bort när grönyteansvarig bedömer det lämpligt utifrån respektive ytas tillstånd.

  • Efter torka behöver varje grönyta återhämta sig i lugn och ro.

Vid frågor, kontakta

Matz Sandin, fastighets- och kyrkogårdschef
070-368 14 43
matz.sandin@svenskakyrkan.se