Foto: Malin Hiller.

Restaurerat gravkvarter på Färila kyrkogård

Nyhet Publicerad Ändrad

Under våren har ett gravkvarter på östra delen av Färila kyrkogård, söder om S:t Görans kapell, färdigställts efter ett restaureringsarbete. En ny björkallé är på plats, omgärdande häckar har bytts ut och gångarna har fått bättre ytskikt som gör det enklare att ta sig fram med rollator, barnvagn och rullstol.

De nya häckarna som planterats är av sorten häckhagtorn.  

- Häckhagtorn passar bra för växtplatsen, de är stabila och mindre sjukdomsbenägna. Vi har även gjort ett par perenna planteringar och bytt ut eller kompletterat rygghäckar mellan gravstenarna, berättar Malin Hiller, grönyteansvarig i Ljusnans pastorat.  

Restaureringsarbetet under slutfasen våren 2023. Foto: Malin Hiller.