Sommaräng med lavendel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Ramsjö kyrka, Ljusdals kyrka och Kårböle kyrka håller öppet som vägkyrkor

Nyhet Publicerad

En vägkyrka är en lättillgänglig sommaröppen kyrka för vägfarare och alla andra som vill upptäcka det kulturarv som kyrkobyggnader utgör. I vägkyrkan finns en värd på plats som kan berätta om kyrkan och även bjuda på något drickbart.

Så har vägkyrkorna öppet:

  • Ramsjö kyrka dagligen från 3 till 21 juli kl. 11-15. I sommar kan du se utställningen ”Till biskopen och kyrkoherden” med bilder från invigningen av klockstapeln i Valsjön 1933 och biskopsvisitationen 1938. 

  • Ljusdals kyrka måndag-torsdag från 3 juli till 3 augusti kl. 11-16

  • Kårböle kyrka dagligen från 10 till 23 juli kl. 11-16.

Lite om Ramsjö kyrka

Ramsjö kyrka är en träkyrka från 1844 ritad av arkitekten S Enander. Altartavlan är målad av Hugo Borgström och invigdes 1933. I kyrkan står ett ovanligt instrument ett klavikord, tillverkad av Philip Jacob Specken, invandrad från Tyskland och verksam i Stockholm åren 1730–1759.

Lite om Ljusdals kyrka 

Den äldsta delen av Ljusdals kyrka är från slutet av 1100-talet och den gamla igenmurade kyrkporten har markerats i putsen på södra kyrkväggen. Klockstapeln intill kyrkan totalförstördes under en brand i augusti 1753 och den nuvarande klockstapeln med två klockor byggdes 1757.

Altarskåpet är flandriskt från 1500-talet, signerat med den karaktäristiska handen för Antwerpen. Altarskåpet i Ljusdal är enligt Statens historiska museer världens bäst bevarade medeltida altarskåp.   

Ljusdals kyrka är alltid öppen måndag-fredag kl. 9-16 och lördag-söndag kl. 10-16 (då ej som vägkyrka med vägkyrkovärd och fika).

Lite om Kårböle kyrka

Kårböle kyrka är en salkyrka i trä från 1870 och den tredje i ordningen som uppförts på samma plats. 1599 stod den första kyrkan klar men på 1760-talet var den svårt rötskadad och man uppförde en ny kyrka. 1700-talskyrkan förföll snabbt och 1867 fattades beslut om att bygga det som är nuvarande Kårböle kyrka.

I Kårböle kyrka förvaras Kårböle-madonnan, Hälsinglands äldsta kyrkliga träskulptur som ska vara från 1100-talet. Altaruppsatsen tillverkades 1712 och den nuvarande altartavlan tillkom 1951, målad av Nils-Aron Berge.