Foto: Ljusnans pastorat

Positivt med muslimskt gravkvarteret i Järvsö

Nyhet Publicerad

Sedan vi våras har arbetet pågått med att bygga ett muslimskt gravkvarter på Järvsö kyrkogård. Nu börjar det ta form på riktigt med en nyplanterad omgärdande häck och tre björkar. I september ska gravkvarteret invigas och sedan tas i bruk.

- Som kristen kyrka hyser vi respekt för alla religioner och trosuppfattningar. Jag är både glad och stolt att Ljusnans pastorat snart kan erbjuda muslimska gravplatser. Nu behöver vi inte längre hänvisa våra invånare till gravsättningar i Bollnäs, Hudiksvall eller Söderhamn, säger Jan Bonander, kyrkoherde Ljusnans pastorat.

Gemensamt för alla begravningar oavsett religion kan sägas vara anhörigas önskemål att begravningen ska hedra den som avlidit.  

- Svenska kyrkan har i uppdrag från staten att tillhandahålla gravplatser till alla, oavsett trosuppfattning. I dagens läge tycker jag att det viktigt med respekt och att titta på vad som förenar oss människor och hur vi tillsammans kan verka för en hållbar framtid, säger Jan.