Muslimskt gravkvarter etableras på Järvsö kyrkogård

Nyhet Publicerad

Under maj månad påbörjas markarbetet för ett muslimskt gravkvarter på kyrkogården i Järvsö. En omgärdande häck ska vara planterad innan midsommar och i början av september planeras invigning. Därefter kan kvarteret tas i bruk för gravsättning.

- Vi ska också plantera tre ornäsbjörkar och upprätta två servicestationer med vattenpost, soptunnor och krattor i kvarteret, berättar Malin Hiller, grönyteansvarig i Ljusnans pastorat.    

Bakgrunden till det nya gravkvarteret handlar både om önskemål från kommuninvånare och att Svenska kyrkan har i uppdrag från staten att tillhandahålla gravplatser, oavsett trosuppfattning.

- Alla tillstånd från Länsstyrelsen är godkända och vi har träffat muslimska företrädare som är glada för den här möjligheten i vår kommun. Hittills har vi fått hänvisa gravsättningar till Söderhamn, Bollnäs eller Hudiksvall där det redan finns muslimska gravplatser, säger Malin Hiller.

Det muslimska gravkvarteret ligger på den del av kyrkogården som kallas ängskyrkogården, sydväst om kyrkan och i anslutning till vaktmästeriet.

Ritning över det nya gravkvarteret. Ritning gjord av Malin Hiller.