Åtgärder för hållbar resursanvändning ska vidtas inom Ljusnans pastorat

Nyhet Publicerad

Kyrkorådets förslag till Lokalförsörjningsplan för hållbar resursanvändning antogs av kyrkofullmäktige den 8 juni. Kyrkoherde Jan Bonander har fått i uppdrag att påbörja ett arbete med både fastighetsförsäljning och utredningar av alternativ för vissa fastigheter.

I den beslutade åtgärdsplanen som kyrkoherden ska jobba efter anges följande:  

 • Sockenstugan i Järvsö ska hyras ut snarast (vilket redan är gjort). 

 • Tre markområden i vardera Färila, Tallåsen och Ljusdal ska säljas inom ett år.

 • Sturmsgården ska utredas särskilt inom ett år. 

 • Ramsjö församlingshem och Tandsjöborgs kapell ska säljas inom tre år. 

 • Komministerbostaden i Ljusdal ska utredas för försäljning inom tre år.

 • Järvsö prästgård ska utredas för alternativ inom tre år. 

 • Kårböle kyrka, Fågelsjö kapell och Hamra kyrka kan komma att kallställas vintertid inom tre år. 

 • Församlingsgården i Los ska utredas för alternativ inom fem år.

 • Klockaregården alternativt Pastorsexpeditionen i Färila ska utredas för försäljning inom fem år. 

 • Del av Pastorsexpeditionen i Järvsö ska utredas för uthyrning inom fem år. 

Kyrkofullmäktiges inriktningsmål

Kyrkofullmäktiges inriktningsmål med pastoratets lokalförsörjning handlar bland annat om att verksamheter ska prioriteras före lokaler, att man senast 2024 ska ha tagit fram en plan för att uppnå klimatneutralitet och att produkter och material ska ha hög miljöprestanda och lång teknisk livslängd.

Vidare är tre Agenda 2030-mål vägledande:

 • Mål 7, Hållbar energi för alla

 • Mål 11, Hållbara städer och samhällen

 • Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna

Kyrkofullmäktiges protokoll ska justeras den 19 juni.  

Kontakt

Jan Bonander, kyrkoherde: 070-362 20 46
Marit Holmstrand, kyrkorådets ordförande: 070-566 77 55