"Nya" Järvsöpsalmen

En sensommarpsalm 150 år efter "Det ringer till vila"

Biskop Jonas Jonsson, som skrev vår "nya" Järvsö-psalm berättar:

Nu trädens grenar famnar ljus

En sommarsöndag 1838 invigde ärkebiskop Johan Olof Wallin den mäktiga kyrkan i Järvsö. Medan klockorna ringde helgsmål roddes ärkebiskopen över älven till prästgården. Uppfylld av kvällens skönhet skrev han psalmen "Det ringer till vila och veckan går ut". Den har sedan dess kallats Järvsöpsalmen. Wallins handskrivna originaltext finns inramad på väggen i kyrkans sakristia.

1988 firade församlingen 150-årsminnet av kyrkans invigning. Ärkebiskop Bertil Werkström var med. Som sin företrädare Wallin roddes han i båt till kyrkan innesluten av sensommarens redan dödsmärkta skönhet.

Bertil Werkström bad mig skriva en psalm, som han kunde ha med sig vid det tillfället. Psalmbokens sommarpsalmer hör den tidiga, skira sommaren till. Därför försökte jag skriva en augustipsalm. Som den gamla Järvsöpsalmen skall den helst sjungas vid helgsmål.

På en färja mellan Trelleborg och Travemünde kom texten till, i dieseldunk och måsskrän. Den stillhet som omslöt Johan Olof Wallin, medan årbladen doppades i vattnet och klockorna fyllde himlens kupa med sin klang, kändes långt borta.

Semestern var slut. Mörka kvällar och frostnupna mornar hade redan kommit till Hälsingland.

1. Nu trädens grenar famnar ljus
och våra sinnen sjunger sommar.
Bland törnesnåren rosor blommar
vid stenarna i strandens brus.
      Din blick oss ser.
      Vårt hjärta ler
av glädje när du kommer.

2. Men nattens kyla redan tär
på gräs i ängsullstäta hagar
och morgondaggens klara dagar
en mättad doft av mognad bär.
      Vi hör din röst
      med ord av tröst
och tillit när du talar.

3. Kring livets oförgänglighet
och sommarns klanger, smak och färger
sin krans av törnen döden snärjer.
En mänska sina gränser vet.
      Du tar vår hand,
      går mot ett land
där hösten aldrig härjar.

4. Det ringer helgsmål, klockans ljud
om vilodagens gudstjänst minner,
om livets veckor, år som svinner
i nådens sol och regn från Gud.
      Du hos oss är,
      ditt ord oss bär.
Vårt hem hos dig vi finner.