Los kyrka

Besöksadress: Furubergsvägen 3, LOS. Max 200 personer.

  • WiFi
  • Parkering
  • Ramp

Los som tidigare hört till Färila blev bruksförsamling 1748 och övergick 1820 till att vara kapellförsamling. 1846 bildades Los församling där även Hamra ingick.

Under 1600-talets början etablerades ett antal nybyggen i form av skogsfinska bosättningar i Los. Under ledning av Henric Kahlmeter bedrevs från 1730-talet och några årtionden framåt bruksdrift i Los, med brytning och förädling av kobolt samt glasframställning.

Under bruksepoken hölls gudstjänster i en sal i Kahlmeters herrgård. Den äldsta delen av den nuvarande begravningsplatsen tillkom 1750. Los kyrka var i sin första version en enkel salskyrka utan torn som byggdes runt 1816 enligt ritningar från Överintendentsämbetet. Sedan Los blivit egen församling 1847 byggdes den om enligt J. A. Hawermans ritningar och under ledning av byggmästarna Jakob Norin och Johan Nordell. Den fick då i huvudsak sin nuvarande exteriör. Korväggen med tillhörande altarpredikstol utformades och målades några år därefter av S. A. Blombergsson.

Vid en renovering 1937 efter förslag av arkitekt Knut Nordenskjöld tillkom pyramiderna vid korräcket. En ingång på den södra väggen ersattes med ett fönster. Den utbyggnad för bl. a pannrum som tillkom 1937 togs bort år 2020.

Brudkronor i Los kyrka