Livsstegen-grupper

Livsstegen är ett självhjälpsprogram för dig som känner att livsproblem, stora som små, har gjort att du gått vilse i tillvaron och hamnat i obalans på olika sätt.

Det kan bero på vantrivsel på jobbet, ett stukat självförtroende, destruktiva beteenden som det är svårt att komma ur eller maktlöshet inför existentiella frågor. 

En Livsstegen-grupp träffas 12 gånger och leds av personal. 

Hör av dig till diakoniassistent Therese Svensson om du är intresserad, 070-362 20 44.