Dop, konfirmation och vigsel

Dop

Vill du boka tid för dop?

Konfirmation i Ljusnans pastorat

Konfirmandtiden är lite av ett livsäventyr. Våra träffar utgår från livet, ditt liv. Vem är jag? Vem vill jag vara? Vad är Gud? Vad händer efter döden? Vad är kärlek? Smått, stort, tungt, lätt, roligt och sorgligt. Alla konfirmationsgrupper i Ljusnans pastorat är gratis.

Vigsel

Går du i giftastankar?