En parkbänk bland höstlöv.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Leva vidare-grupper

För dig som har mist en partner eller ett barn har vi samtalsgrupper som leds av diakon.

Vi sörjer alla på vårt eget vis. Uppgivenhet, förtvivlan över det som aldrig blev sagt eller gjort eller kanske vrede över att bli lämnad. Vi kan också känna lättnad, kanske om den som avlidit varit sjuk länge. 

Till dig som mist din livskamrat

Vi har Leva vidare-grupper där vi samtal ar om hur det är att bli ensam när ens livskamrat dött. Gruppen är riktad till make, maka och sambo som under det senaste året mist sin livskamrat.

Hör av dig till diakon Lena Mill: 070-309 12 68, eller till diakoniassistent Therese Svensson: 070-362 20 44.

Till dig som mist ett barn, oavsett ålder

Många upplever att det kan hjälpa att träffa andra som också förlorat ett barn, att lyssna på hur andra upplever sorgen och saknaden, samt dela erfarenheter.
Vi startar en ny grupp efter behov. Vi erbjuder även enskilda samtal för dig som önskar. 

Hör av dig till diakon Lena Mill: 070-309 12 68.