Lectio Divina

Välkommen att delta i Bibelfördjupning via din dator eller telefon

Lectio Divina är ett meditativt sätt att läsa bibliska texter. Ordet betyder gudomlig eller andlig läsning. Det betyder att vi utforskar Bibeln och läser Bibelns texter med uppmärksamhet och övertygelse om att Gud har ett speciellt ord för var och en av oss i vår speciella situation idag.

Du behöver inga förkunskaper för att delta.

Vi möts i en liten grupp med max 6 deltagare två gånger i april: 22/4 och 29/4, 18.30-19.30.

Vi använder den digitala plattformen Zoom. Då kan vi, om du har en dator eller telefon med både kamera och mikrofon, alla se och höra varandra. Om du aldrig deltagit i ett videosamtal via Zoom förut instruerar vi dig hur du kommer igång.

För frågor och anmälan, kontakta Maria Idänge, präst

maria.idange@svenskakyrkan.se   eller 070-222 43 26.

Väl mött!