Foto: Ljusnans pastorat

Konfirmation i Ljusnans pastorat

Konfirmandtiden är lite av ett livsäventyr. Våra träffar utgår från livet, ditt liv. Vem är jag? Vem vill jag vara? Vad är Gud? Vad händer efter döden? Vad är kärlek? Smått, stort, tungt, lätt, roligt och sorgligt. Alla konfirmationsgrupper i Ljusnans pastorat är gratis.

Konfirmandtiden är din och gruppens tid att lära känna er själva och varandra. Att tänka kring livet och vad kristen tro kan vara för er. Vårt mål är att du ska veta och känna att du duger och är älskad precis som du är, att du är sedd, att du är värdefull och att du aldrig är ensam.

Vi som är med dig under konfirmandtiden är präster, pedagoger och unga ledare som nyligen varit konfirmander och som gått pastoratets ledarutbildning.

Anmälan till konfirmation för ungdomar 2023/2024 har gått ut. Skulle du gärna vilja konfirmeras, hör av dig till Stina Nordin: kristina.nordin@svenskakyrkan.se

Är du intresserad av vuxenkonfirmation hittar du mer information HÄR

2023/2024 erbjuder vi:

MOTORKONFA I FÄRILA

På grund av lågt intresse utgår Motorkonfa 2023/2024. Om du ändå vill konfirmera dig, hör av dig till Stina Nordin: kristina.nordin@svenskakyrkan.se, 072-519 70 02.

LÄGERKONFA I JÄRVSÖ

Anmälningstiden har gått ut och gruppen är fullbokad.

ÄVENTYRSKONFA I LJUSDAL

Anmälningstiden har gått ut och gruppen är fullbokad.

Känner du att inget av alternativen passar dig men att du vill konfirmeras? Hör av dig till Stina Nordin: kristina.nordin@svenskakyrkan.se

Klicka HÄR för att läsa om hur Ljusnans pastorat behandlar personuppgifter.