Kårböle kyrka

Besöksadress: Härjedalsvägen 623, KÅRBÖLE.

Kalender för evenemang i våra kyrkor finns HÄR

  • WiFi
  • Parkering
  • Ramp
  • Hörselslinga 
  • Toalett 
  • Skötbord
  • Allergivänlig tvål
  • I Kårböle kyrka får max 150 personer vistas samtidigt. 

Kårböle kyrka ligger vid den gamla pilgrimsleden mot Nidaros (Trondheim). Den nuvarande kyrkan från 1870 är den tredje i ordningen som uppförts på denna plats.

Redan under tidig medeltid skall det ha funnits ett kapell i Kårböle, i närheten av Kårån som rinner genom byn. Kapellet var i bruk fram till slutet av 1500-talet. 1599 stod en ny kyrka klar på en plats mellan ån och nuvarande väg 84. Redan på 1760-talet var denna kyrka svårt rötskadad varför man då uppförde en ny kyrka som liksom de föregående var i trä. 1776 utförde Paul Mickelsson Hallberg och dennes lärjunge Jonas Åkerström ett inredningsmåleri med ett flertal bibliska motiv i denna kyrka.

Sjuttonhundratalskyrkan förföll dock snabbt. 1867 fattades beslut om att bygga den nuvarande kyrkan i Kårböle på en plats nära landsvägen genom byn. Kyrkan som ritats av arkitekt J. E. Söderlund och som byggdes under ledning av byggmästare Per Norin från Trönö stod klar 1870. Den är en salkyrka av trä med reveterad fasad. Samma år togs även den omgivande kyrkogården i bruk.

Vid senare tiders renoveringar har Kårböle kyrka i huvudsak behållit sin ursprungliga karaktär såväl interiört som exteriört. Interiören präglas delvis av inventarier som bevarats från de äldre kyrkorna i Kårböle. Altaruppsatsen tillverkades av Petter Blom 1712 medan den nuvarande altartavlan, målad av Nils-Aron Berge, tillkom 1951. Också de två pyramiderna är från 1700-talet. Två bronsfigurer på ömse sidor om altaruppsatsen kommer från en äldre predikstol. Ett antal väggmålningar från sjuttonhundratalskyrkan är infogade i sakristians och kyrkorummets väggar.

I Kårböle kyrka förvaras Kårböle-madonnan, Hälsinglands äldsta kyrkliga träskulptur som anses vara från 1100-talet.  

När du är i Kårböle kyrka kan du gå denna guidade tur på egen hand:

Första hållplatsen

Norra kyrkporten: Allmän info om kyrkan.

Andra hållplatsen

Korsgången: Väggmålningarna.

Tredje hållplatsen

Altarringen: Altartavlans ram och altartavlan.

Fjärde hållplatsen

Sakristiedörren: Bronstavlorna av Markus och Johannes.

Femte hållplatsen

Norra väggen: St Olofsreliefen och Madonnaskulpturen.