Järvsö kyrka

Besöksadress: Kyrkvägen 15, JÄRVSÖ.

Kalender för evenemang i våra kyrkor finns HÄR

  • Öppet kl. 9-15
  • WiFi
  • Parkering
  • Ramp
  • Hörselslinga
  • Handikappanpassad toalett
  • Skötbord
  • Allergivänlig tvål
  • I Järvsö kyrka får max 999 personer vistas samtidigt. 
Kyrkön med Järvsö kyrka
Foto: Järvsö församling

På kyrkön byggde människorna i trakten för snart tusen år sedan sin första kyrka, förmodligen en enkel träkyrka, och platsen har sedan dess varit ett andligt centrum för bygden.

Strax intill kyrkan ligger Hellberg, vars namn tyder på att platsen före den kristna tiden sannolikt också varit en hednisk kultplats. Det första kristna minnesmärket i Järvsö är dock runstenen utanför kyrkans torn.

ÄLDRE KYRKOR PÅ ÖN

Den nuvarande kyrkan stod färdig 1838. Men den har föregångare. Troligen var den allra första kyrkan en enkel träkyrka, men under 1200-talet uppfördes en kyrka av sten, medeltidskyrkan. Den var traditionsenligt byggd i öst-västlig riktning och hade tre valv. Efterhand försågs den med utbyggnader eftersom invånarantalet i socknen ökade.

Under 1700-talet inleddes nästas epok i kyrkans historia. Det visade sig att kyrkan trots utbyggnaden nu var för liten och lösningen blev två korsarmar. Korskyrkan stod färdig 1748 och de nya vackra kors-armarna inspirerade till ytterligare förändringar. En ny orgel byggdes och ersatte den tidigare från 1600-talet och en ny vacker predikstol fick pryda kyrkorummet.

Redan femton år senare konstaterades att även den utbyggda och nyrenoverade kyrkan var för liten. Den hade 1.700 sittplatser och invånarantalet var 3.400 personer. Korskyrkan måste, menade man, rivas för att lämna plats för en större kyrka. Det skulle dock dröja ända till år 1832 innan man gick till verket.

JÄRVSÖ KYRKA - SVERIGES STÖRSTA LANDSORTSKYRKA

Ritningarna till den nya kyrkan utfördes av arkitekten C G Blom-Carlsson. Det tog sex år att uppföra denna nya helgedom, som på grund av sin storlek måste byggas i norr-söderläge. När kyrkan sommaren 1838 stod färdig hade den blivit en av landets största kyrkor med 2.400 sittplatser!

Den 21 juli 1838 invigdes kyrkan av ärkebiskopen Johan Olof Wallin. I samband med invigningen hade ärkebiskopen skrivit "En bön när det ringer till Heligsmål" som han överlämnade till församlingen. Bönen ingår numera i den Svenska psalmboken som psalm 512 med beteckningen "Järvsöpsalmen".

Vid invigningen år 1838 var kyrkan en stor salkyrka. Efterhand upptäckte man sprickor i väggarna och år 1892 förstärktes kyrkan med tolv kolonner. Det innebar att kyrkan förändrades och blev en treskeppig basilika. Från att tidigare ha haft 2.400 sittplatser fick den nu 1.700.

Den senaste stora och välbehövliga renoveringen genomfördes år 1958 då bland annat den vackra predikstolen från 1700-talskyrkan placerades in i den nya kyrkan.

Altarabsidens tidigare utseende förändrades. I de sju nischerna under valvbågen skulpterade konstnären Yngve Andersson med hjälp av skulptören Giovanni Inganni bilder i marmorstuck av Kristus och apostlarna. Dopfunten av italiensk vit marmor har ritats av Maj Starck och den invigdes år 1970.

Orgeln invigdes år 1993. Den är byggd av Grönlunds orgelbyggeri i 1700-talsstil. I koret finns också en 13-stämmig Grönlundsorgel. 

Tornet har tre kyrkklockor.

Brudkronor i Järvsö kyrka