Begravningsplats med en rad av gravstenar som alla har färgsprakande blommor. Solen skiner.
Foto: Shutterstock

Kostnader för begravning och gravskötsel

Här kan du läsa om kostnader i samband med begravning och hur kostnader finansieras.

Kostnader

Alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett religion, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar begravningsavgift via sin skattsedel. År 2024 är begravningsavgiften 27,7 öre per intjänad hundralapp över hela riket.

Begravningsavgiften täcker kostnader för:     

 • Bisättningslokalen, det vill säga lokalen för förvaring och visning av stoftet
 • Transport av kistan från bisättningslokalen till begravningsceremoni, till krematorium och till begravningsplats
 • Lokal för begravningsceremoni
 • Eventuell kremering
 • Gravsättning
 • Grav på allmän kyrkogård eller särskild gravplats
 • Gravrätt i 25 år
 • Skötsel av kyrkogårdens allmänna ytor, vård och underhåll- även av kulturhistoriskt värdefulla gravplatser återlämnade till begravningsverksamheten.

 • Kista och svepning
 • Kistdekoration
 • Urna
 • Annonsering
 • Transport av kistan till bisättningslokalen
 • Begravningsceremoni (gäller den som är medlem i Svenska kyrkan)
 • Gravsten
 • Skötsel av graven

För medlemmar i Svenska kyrkan står Svenska kyrkan för kostnader för gudstjänstlokal, präst, musiker och kyrkvaktmästare i samband med begravningen. 

Ej medlem i Svenska kyrkan, ring pastorsexpeditionen: 0651-76 80 60.

Grundskötsel innebär att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick, innefattande vårstädning och klippning av gräsyta inklusive puts runt gravplatsen. Om gravstenen börjat luta på grund av sättningar i marken ingår även riktning av gravstenen i grundskötseln.

 • Gravsten med maxhöjd 1,5 meter       450 kr/år
 • Gravsten högre än 1,5 meter               550 kr/år

Timtid för extra utförda tjänster: 400 kr/tim.

Grundskötsel med plantering innebär att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick, innefattande vårstädning, klippning av gräsyta inklusive puts runt gravplatsen samt plantering av sommarblommor på försommaren och ljung på hösten. Om gravstenen börjat luta på grund av sättningar i marken ingår även riktning av gravstenen.

 • Plantering i låda 40x30 cm                   450 kr/år
 • Plantering i låda 40x30 cm halvrund   450 kr/år
 • Plantering i låda 50x30 cm halvrund   550 kr/år
 • Plantering i låda 60x40 cm                   570 kr/år
 • Plantering i låda 65x30 cm                   575 kr/år

Timtid för extra utförda tjänster 400 kr/tim.

Pris för planteringslåda (engångskostnad)

Låda 40x30 cm                    460 kr
Låda 40x30 cm halvrund    535 kr
Låda 50x35 cm halvrund    610 kr
Låda 60x40 cm                    610 kr 
Låda 65x30 cm                    610 kr

Om du vill köpa en planteringslåda till en grav som du sköter själv, hör av dig till pastorsexpeditionen, 0651-76 80 60, eller prata med vaktmästare på kyrkogården.     

Tillägg för grus/sandgrav i förekommande fall

320 kr/år (innefattar ogräsrensning och krattning av grusyta).

Om du vill beställa skötsel av din anhörigs grav, kontakta Sara Sandkvist:

Telefon, 070-656 04 78.

E-post, sara.sandkvist@svenskakyrkan.se

Senaste datum att beställa gravskötsel 2024 är den 30 april. Välkommen!