Begravningsplatsen på Finnberget.
Foto: Seppo Remes

Finnberget

Ca 2,5 mil från Noppikoski med 1,8 mil till Älvho, nära gränsen till Kopparbergs län, finner vi denna lilla (7x7 meter) begravningsplats på toppen av ett berg på 638 meters höjd över havet. Den är den högst belägna av de här presenterade begravningsplatserna och den är förklarad som fornminne.

Fyra stenstolpar markerar denna begravningsplats som innehåller endast ett fåtal gravar. Här finns en sten med texten ”Finnbergets begravningsplats 1931”. 

Begravningsplatsen ska vara anlagd på 1860-talet och den första som begravdes här var en flicka på nio år. Hon dog 1864. Några år senare emigrerade föräldrarna och syskonen till Amerika. Marken nedanför kyrkogården har spår av någon form av bosättning, bland annat i form av en jordkällare och odlingsrösen.

Finnberget bär på flera familjers levnadsöden i det ofta hårda livet i Finnmarken. Platsen fick en fast bosättning först på 1820-talet och 1840-1868 uppfördes flera stora timmerhus. År 1868 köpte författaren och storjägaren Gustav Schröder Finnberget som senare blev arrendegård fram till 1931. Kvarvarande hus revs 1940.

Informationstavlor finns på platsen. En pärm innehållande Finnbergets historia finns i en stuga på platsen. Vid parkeringen finns ett torrdass. Orsa besparingsskog ansvarar för vården av Finnberget.

Från byn Älvho åker du i riktning nordväst mot Nordkap. 

Startar du från Älvho begravningsplats kör du västerut och följer skyltningen Knoppen 12 med riktning mot Tjäderåsen. Vid Nordkap svänger du inte av mot Tjäderåsen utan åker rakt fram mot Finnberget. Avståndet Älvho begravningsplats-Finnberget är ca 22 km.  

 

Kvar på Finnberget finns den valvade stenkällaren.
Den fint valvade stenkällaren på Finnberget. Foto: Ann-Christin Hansson

Text: Ann-Christin Hansson, ur Välkommen till skogskyrkogårdarna i finnmarken, Los-Hamra församling, en guide som kan beställas från pastorsexpeditionen i Färila, se kontaktuppgifter här på sidan!