Fågelsjö kapell

Besöksadress: Fågelsjövägen 260, LOS. I Fågelsjö kapell får max 70 personer vistas samtidigt.

Kalender för evenemang i våra kyrkor och kapell finns HÄR

  • WiFi
  • Parkering
  • Speciell ingång lämplig för rullstol
  • Hörselslinga
  • Handikappanpassad toalett
  • Allergivänlig tvål

Fågelsjö by har sitt ursprung i 1600-talets skogsfinska inflyttning. Fågelsjöfinnarna som var skickliga böss-smeder grundade sin försörjning på hantverk och handel, tillsammans med lantbruk där det traditionella svedjebruket ingick.

Byn som ligger i landskapet Dalarna hörde från början till Mora socken. Efter en tids tillhörighet till Sveg på 1700- och 1800-talen fördes den 1856 till Los socken som 1846 bildats som en finnmarkssocken i gränsområdet Hälsingland-Dalarna. Då det var långt till kyrkan möttes man länge till gudstjänst, ”bön”, i någon av byns gårdar. 1842 års folkskolestadga medförde ett behov av skollokaler och under åren 1862–1869 uppförde fågelsjöborna det ”skol- och bönhus” som i dag är Fågelsjö kapell.

Kapellet är byggt i liggande timmer på stenfot. Det ligger tillsammans med klockstapeln från 1953 och ett uthus nära byvägen. Huset inrymde från början en kyrksal och en skolsal samt rum för läraren.  Ovanför ingången var en ringklocka monterad i en träställning.  På motsatt sida vägen finns begravningsplatsen, vars äldsta del kom till redan 1832.

Med stöd från Diakonistyrelsen genomfördes 1931 en genomgripande renovering under ledning av Ejnar och Elis Lindström från Svärdsjö. Då fick kapellet sin nuvarande karaktär med brunmålad brädpanel och fönster med smårutigt antikglas i kordelen. Interiören utformades av konstnären Gustav Ankarcrona. På 1980-talet bättrades målningen i kyrksalen och väggarna i sakristian/lilla salen målades efter förebild i Fågelsjö Gammelgård.

Brudkronan i Fågelsjö kapell