Några flaskor och en rosa pelargon står i ett köksfönster i en stuga.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Stiftelsen Erik och Jonas Jonssons Minne

Från stiftelsen Erik och Jonas Jonssons Minne kan behövande privatpersoner folkbokförda i Järvsö socken, eller Järvsöföreningar som på olika sätt verkar stödjande, ansöka om ekonomiskt bistånd.

Stiftelsen lånar även ut pengar till studerande ungdomar.  

Ansökningar tas emot året om och de behandlas konfidentiellt. Ansökningar skickas stiftelsens kassör: 

Peo Persson 
Norvägen 205
827 54 Järvsö 

Vid eventuella frågor, ring 070-370 98 70.

Din ansökan ska innehålla ett personligt brev där du kort beskriver din livssituation och din ekonomiska situation, vad du söker bistånd till, varför du behöver bistånd, summan du ansöker om samt en motivering till varför du behöver bistånd.  

Ansökan ska också innehålla: 

 • Datum för ansökan
 • Ditt fullständiga namn 
 • Adress
 • Personnummer 
 • Telefonnummer
 • E-postadress 
 • Bank, clearingnummer och kontonummer dit eventuellt beviljade medel ska sättas in
 • Var du fick du information om stiftelsen. 

Ofullständiga ansökningar behandlas inte. 

Föreningar som arbetar med barn och barns utveckling, med stöd till svaga grupper eller med att ge äldre en bättre tillvaro kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos stiftelsen. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där ni kort beskriver er verksamhet och ekonomiska situation, vad ni söker bistånd till, varför ni behöver bistånd, summan ni ansöker om samt en motivering till varför er förening behöver bistånd.

Om det gäller inköp av materiel behöver ni styrka kostnaderna med pris från inköpsställe eller offert.

Ansökan ska också innehålla: 

 • Datum för ansökan
 • Föreningens namn och säte 
 • Adress
 • Organisationsnummer 
 • Telefonnummer till ordförande och kassör
 • E-postadress till föreningen, ordförande eller kassör
 • Bank, clearingnummer och kontonummer dit eventuellt beviljade medel ska sättas in
 • Var ni fick du information om stiftelsen. 

Ofullständiga ansökningar behandlas inte. 

Ungdomar som är folkbokförda i Järvsö har möjlighet att ansöka om studielån under tiden de studerar. Du ansöker för ett läsår i taget, max 12 000 kronor per läsår. Det finns även ett studiebidrag om 2 400 kronor per läsår att ansöka om.

Lånet kan återbetalas med två amorteringar per år under fem år. Det utgår ingen ränta på lånet under studietiden men efter avslutade studier tillkommer ränta för perioden efter avslutande studier till dess att hela lånet är återbetalt.

Två borgenärer krävs för studielån. Ange borgenärernas fullständiga namn, personnummer, adresser, telefonnummer och e-postadresser. 

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver vad du studerar, dina mål med studierna och din planerade studieperiod. Ange även det belopp du vill låna och det läsår ansökan gäller. 

Ansökan ska också innehålla: 

 • Datum för ansökan
 • Ditt namn 
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress 
 • Om du ansöker om studiebidraget på 2 400 kr per läsår. 
 • Bank, clearingnummer och kontonummer dit eventuellt beviljade studielån ska sättas in
 • Var du fick du information om stiftelsen. 

Ofullständiga ansökningar behandlas inte.