Dop

Vill du boka tid för dop eller funderar du på något som rör dopet?

Ett litet barn har kommit till världen. Det vill vi gärna fira tillsammans med er - välkommen till dopet!
För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på tacksamhet, att du har fått bli förälder till just denna lilla människa.

Löftet

I dopet finns löftet om att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer. Genom hela kyrkans historia har dopet varit den synliga bekräftelsen på varje människas självklara samhörighet med Gud. Dopet är instiftat av Jesus själv som en markering att vilja vara en del av gemenskapen kring honom. Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Den som döps lyfts fram inför Gud som ger oss livet och Jesus som försonat oss. Gud vill vara oss nära livet igenom, befria oss från allt som förlamar och ge oss den heliga Anden som en kraft i vårt inre att kämpa för det goda.

Dop för ungdomar

Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkans regi, men allt fler ungdomar och unga vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med konfirmationsläsning, efter undervisning eller i samband med en samtalsgrupp i kristen tro.

Dop och medlemskap

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid. 

 

Välkommen att kontakta pastorsexpeditionen, tel 0651-76 80 60 om du vill boka tid för dop eller om du undrar över något.

Läs gärna mer om dopet här!