Hjälp och stöd

Ibland är livet svårt. Om du känner dig ledsen, ensam eller orolig och behöver någon att prata med kan du höra av dig till oss.

Samtal med präst eller diakon

Med en präst eller diakon kan du samtala om det som är viktigt för dig. Det kan vara allt från livets mening, personliga relationer, tro etc. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Du kan vara anonym.

Vad är en diakon och diakoni?

En diakon stöder människor i olika livssituationer. Att arbeta med diakoni är att arbeta med kyrkans uppdrag att möta människor i utsatta livssituationer. Diakoni kan beskrivas som själavård, omsorg om människans existentiella, mentala och andliga hälsa.

Ljusnans pastorat erbjuder samtal, enskilt och i grupp 

Enskilda samtal

Du kan boka tid med en präst eller diakon för själavårdande samtal. Präster och diakoner har tystnadsplikt.

Leva vidare-grupper

Våra diakoner leder samtalsgrupper för de som förlorat en partner eller ett barn. Varje termin startar en ny grupp med tema Leva vidare.

Samtalsgrupper för äldre

Våra diakoner anordnar träffar för äldre med fokus på livsberättelser och deltagarnas delande av ljusa, tunga och äventyrliga minnen.

Vill du komma i kontakt med en diakon? 

Ring till Lena Mill: 070-309 12 68.