Diakoni

Läs mer om kyrkans solidariska arbete

Kyrkan erbjuder gratis samtal

Enskilda samtal

Du kan boka tid med en präst eller diakon för själavårdande samtal. Präster och diakoner har tystnadsplikt.

Sorgegrupper

Våra diakoner leder samtalsgrupper för de som förlorat en partner eller ett barn. Varje termin startar en ny grupp med tema Leva vidare.

Samtalsgrupper för äldre

Våra diakoner anordnar träffar för äldre med fokus på livsberättelser och deltagarnas delande av ljusa, tunga och äventyrliga minnen.

Behöver du akut komma i kontakt med en diakon? 

Ring till Lena Mill: 070-309 12 68