Få hem ett stycke musikhistoria från de unika orglarna i Ljusdals kyrka

Läs mer om CD-skivan "Light & Shadows in Ljusdal’s Church"

Ta del av Ljusdals kyrkas orgelhistoria och dess tre unika orglar. Med CD-skivan ”Light & Shadows in Ljusdal’s Church” bjuder Kristina Shtegman på musik av Bach, Orlando di Lasso, Tjajkovskij och Vierne. Dessutom en originalkomposition av Shtegman samt en improvisation över en samisk jojk.

Pris: 150 kr

Betalning sker via Swish: 123 195 08 49, märk CD.

Hämta skivan här:

  • Ljusdals kyrka
  • Pastorsexpeditionen i Ljusdal

Kristina Shtegman om skivan

Det är en stor ära för mig som organist i Ljusdal-Ramsjö församling att få presentera Ljusdals kyrkas tre fantastiska orglar till världen! Varje orgel har sin egenskap och tonkaraktär som visar dess unika 'själ'. Jag har valt musik ur olika epoker som på bästa sätt kan presentera dessa orglar och har även arrangerat Tjaykovsky’s ”Nötknäppare” själv så att den fick en riktig orkesterklang på Setterquists symfoniska orgel.

Jag måste även nämna att jag spelade in Bachs Passacaglia på Gren & Stråhle-orgeln utan att på något sätt reducera eller anpassa detta mycket avancerade verk. Jag framför musiken på endast en manual med en bihängd pedal.

I denna inspelning presenteras kororgeln (byggd av R. Gustavsson och intonerad av M. Kjersgaard) för första gången sedan sin födelse år 1993 och den klingar alldeles underbart, både i solo och tutti.

Alla fantastiska eldsjälar som möjliggjort orgelprojektet och därav givit liv till dessa unika instrument förtjänar en stor plats i Ljusdals orgelhistoria!

Ett varmt TACK till Gren & Stråhle orgelsällskapet (ingen nämnd och ingen glömd) som gjort Ljusdals kyrka till en Orgelkyrka!

Ralph Gustafsson om skivan

LIGHT & SHADOWS, Tree Organs – One Vision är rubriken på en nyutkommen CD med Kristina Shtegman vid orglarna i Ljusdals kyrka. Frågan är om någon annan kyrka i landet kan mäta sig med de resurser som här står till förfogande: tre högkvalitativa, tämligen stora och stilistiskt helt olika instrument: på läktaren Gren & Stråhles magnifika 13-stämmiga och nyligen återuppväckta orgel från 1765, bakom denna Setterquists 33-stämmiga senromantiska orgel från 1931 med disposition av Otto Olsson(!) samt nere i kyrkorummet Robert Gustavssons och Mads Kjersgaards klassiskt sköna kororgel i barockstil från 1993. Kan man tänka sig en mer inspirerande miljö? Här finns alla förutsättningar att förverkliga drömmen om ett nationellt ”Orgelcentrum”.

Kristina Shtegman är en artist av betydande kaliber: med bakgrund som utbildad konsertpianist vid musikkonservatorierna i S:t Petersburg och Moskva, organistutbildning vid Kungl Musikhögskolan i Stockholm och privata studier för Gunnar Idenstam är hon sedan länge flitigt verksam som internationellt eftersökt och uppskattad solist. Hennes genreöverskridande konstnärskap präglas av djärvhet, teknisk skicklighet och konstnärlig integritet. Hon är dessutom produktiv och nyskapande som tonsättare. På den nyutgivna CD:n spelar hon musik från fem sekler i en spännande och egensinnig programkomposition.

Gren & Stråhle-orgeln får inleda med ett par kärvt och tidlöst klingande satser från 1599. På kororgeln följer så två Bachkoraler: Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 659) i en delikat gestaltning med koralmelodin på en varmt sjungande 8-fotsprincipal och med tidstypiska smakfullt tillagda ornament, samt julkoralen In dulci jubilo (BWV 729) med virtuosa löpningar mellan de djärvt harmoniserade melodifraserna. Avdelningen med tidig musik avslutas på Gren & Stråhle-orgeln med Bachs stora Passacaglia och fuga i c-moll, vilken här får en något kammarmusikalisk prägel men utan att förlora i arkitektonisk resning. Jag känner inte till någon tidigare inspelning av detta monumentalverk på en enmanualig orgel med bihangspedal. Det är verkligen ett djärvt grepp, men resultatet övertygar stort.

De fem satserna ur Tjajkovskijs balett Nötknäpparen spelas direkt från kompositörens partitur och utan förenklingar. Setterquist-orgeln får visa vad den går för när den utmanas att hänga med i de eleganta svängarna, men klingar läckert och orkestralt i den charmfulla gestaltningen.

Kristina Shtegmans egen komposition ”Shadow of the Cross” är ett tekniskt krävande cross-over-stycke som förutsätter en stor och välutrustad orgel. Setterquist-orgeln i Ljusdal motsvarar mer än väl tonsättarens högt ställda krav. Spännande musik är det, liksom den efterföljande orgeljojken – f.ö. en genre med få motsvarigheter i svensk orgelmusik.

CD:n avslutas med en virtuos tolkning av Viernes kända och populära Carillon de Westminster. Kristina Shtegman anpassar skickligt det franska symfoniska ideomet till den svenska senromantiska orgelns karaktäristiskt lyriska klangvärld och skapar en magnifik stegring verket igenom.

Ljusdals församling gratuleras till denna fina presentation av dess unika orgelbestånd!