Stigen upp till Björkbergs begravningsplats.
Foto: Ann-Christin Hansson

Björkberg

Björkberg som anlades 1618 är den äldsta finnbosättningen på Orsa finnmark. Begravningsplatsen i byn är av betydligt yngre datum.

Byn ligger åtta kilometer söder om Hamra by och på 350 meters höjd över havet. Björkberg är den äldsta finnbosättningen inom hela Orsa finnmark, anlagd redan år 1618. Byn benämndes ursprungligen ”Lehtomäki” av finnarna, vilket direkt översatt betyder lövdungen /lövbacken. Runt sekelskiftet 1900 hade byn 170 bofasta. 

Begravningsplatsen anlades troligtvis år 1847 då den första gravsättningen där skedde. År 1912 höjdes marknivån för att underlätta grävandet. Under 1990-talets slut togs begravningsplatsen åter i bruk som minneslund och dessförinnan skedde den senaste gravsättningen 1932. Dess enda utsmyckning är ett ca 3,5 meter högt mörkmålat kors. Söder om begravningsplatsens grind finns sedan år 2005 en liten minnestavla med namn på de personer som vilar i minneslunden.

Begravningsplatsen ligger ca 100 meter nordväst om vägskälet mitt i byn. Intill landsvägen finns på östra sidan en skylt som anger begravningsplatsens läge och en gräsklädd gångstig leder dig dit upp.  

Byn Björkberg ligger åtta kilometer söder om Hamra by och på 350 meters höjd över havet. Björkberg är den äldsta kända finnbosättningen inom hela Orsa finnmark, anlagd redan år 1618. Byn benämndes ursprungligen ”Lehtomäki” av finnarna, vilket direkt översatt betyder lövdungen /lövbacken. Runt sekelskiftet 1900 hade byn 170 bofasta. 

Begravningsplatsen anlades troligtvis år 1847 då den första gravsättningen där skedde. År 1912 höjdes marknivån för att underlätta grävandet. Under 1990-talets slut togs begravningsplatsen åter i bruk som minneslund och dessförinnan skedde den senaste gravsättningen 1932. Dess enda utsmyckning är ett ca 3,5 meter högt mörkmålat kors. Söder om begravningsplatsens grind finns sedan år 2005 en liten minnestavla med namn på de personer som vilar i minneslunden.

Begravningsplatsen ligger ca 100 meter nordväst om vägskälet mitt i byn. Intill landsvägen finns på östra sidan en skylt som anger begravningsplatsens läge och en gräsklädd gångstig leder dig dit upp.

 

Det mörka korset på Björkbergs kyrkogård omges av vitstammiga björkar och ett rött trästaket.
Det mörka korset på Björkbergs begravningsplats omges av vitstammiga björkar. Foto: Ann-Christin Hansson

Text: Ann-Christin Hansson, ur Välkommen till skogskyrkogårdarna i finnmarken, Los-Hamra församling, en guide som kan beställas från pastorsexpeditionen i Färila, se kontaktuppgifter t h!