Begravning

Det kan kännas tungt att ordna inför en begravning. Sätt dig ner på en stilla plats tillsammans med någon du känner dig bekväm med. Här finns all information du behöver.

Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked - döden. Då kan seder och symboler i samband med en begravning vara till tröst och stöd i det svåra och smärtsamma avskedet. 

Om begravning och Mina önskemål

Skriften Om begravning riktar sig till alla som har frågor om hur begravningar fungerar i Sverige. Den förklarar vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravningsavgiften.

I mitten av skriften finns ett särskilt avsnitt som heter Mina önskemål. Tanken är att där kan man berätta hur man tänker sig sin egen begravning – till stöd för sina anhöriga.

För att undvika oenighet mellan anhöriga är det viktigt att skriva ner önskemålen om sin egen begravning och göra dem kända för någon eller några i sin närmaste krets. Att fylla i uppgifterna i detta häfte är ett sätt att göra sina önskemål kända.

Läs mer om begravning på Svenska kyrkans nationella hemsida