Begravning och gravskötsel

Det kan kännas tungt att ordna inför en begravning. Sätt dig ner på en stilla plats tillsammans med någon du känner dig bekväm med. Här finns all information du behöver.

Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked - döden. Då kan seder och symboler i samband med en begravning vara till tröst och stöd i det svåra och smärtsamma avskedet. 

Praktisk information om begravning

Läs om sådant som kan vara bra att veta inför samt hur du tar en första kontakt med oss

Kostnader för begravning och gravskötsel

Här kan du läsa om kostnader i samband med begravning och hur kostnader finansieras.

Leva vidare-grupper i Ljusnans pastorat

Vi erbjuder kostnadsfria samtalsgrupper till alla i Ljusdals kommun.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Om begravning och Mina önskemål

Skriften Om begravning riktar sig till alla som har frågor om hur begravningar fungerar i Sverige. Den förklarar vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravningsavgiften.

I mitten av skriften finns ett särskilt avsnitt som heter Mina önskemål. Tanken är att där kan man berätta hur man tänker sig sin egen begravning – till stöd för sina anhöriga.

För att undvika oenighet mellan anhöriga är det viktigt att skriva ner önskemålen om sin egen begravning och göra dem kända för någon eller några i sin närmaste krets. Att fylla i uppgifterna i detta häfte är ett sätt att göra sina önskemål kända.

Läs mer om begravning på Svenska kyrkans nationella hemsida

Levande ljus i kyrkan

Begravning

När en människa som står dig nära dör behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska kring dödsfallet – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?