Den fint utformade grinden till begravningsplatsen i Älvho.
Foto: Ann-Christin Hansson

Älvho

Innan begravningsplatsen i Älvho anlades runt 1937 begravdes de avlidna från byn på Råbergets kyrkogård, som med tiden blev för liten för att täcka behovet av gravplatser i bygden. Sedan den första gravsättningen ägde rum 1940 har begravningsplatsen använts kontinuerligt.

Byn Älvho är belägen åtta kilometer väster om Noppikoski och väg E45 och tillhör landskapet Dalarna. Byn anlades i samband med att Inlandsbanan nådde trakten strax efter sekelskiftet 1900. Begravningsplatsen ligger tre kilometer nordost om byn längs vägen mot Noppikoski. Den återfinns på en platå som utgör en del av den nordvästra sluttningen på berget Lilla Sildakorvamägg, på vägens södra sida. Begravningsplatsen har en mur av natursten mot norr och mot vägen. En bred ca 50 meter lång grusad väg leder hit.

Med sitt höjdläge, den omgivande skogen och den enkla men värdiga utformningen har Älvho kyrkogård  samma karaktär som de långt tidigare anlagda begravnings-platserna på Orsa finnmark.

 I vård- och underhållsplanen för Älvhop begravningsplats kan man läsa att ”På begravningsplatsens nordöstra del finns en modern gravsten med texten ”Mor Lina”. Här vilar Lina Kihlstadius/Olsson, medlem i den första familj som bosatte sig i Älvho, på den tiden ödemark. Hon blev med tiden legendarisk och känd över hela Orsa finnmark, då hon bistod rallarna och skogshuggarna med mat samt tjänstgjorde som barnmorska i trakten”.

Kommer du från Noppikoski kör du 4 km i riktning mot Älvho och finner då begravningsplatsen på vägens vänstra sida strax innan avfarten mot Älvho.

 

"Mor Lina", Karolina Kilstadius, var en av Älvhos första invånare. Hon är en av dem som fått sin grav på byns kyrkogård.
"Mor Lina", Karolina Kilstadius, var en av Älvhos första invånare. Hon har fått sin grav på byns kyrkogård. Foto: Ann-Christin Hansson

Text: Ann-Christin Hansson, ur Välkommen till skogskyrkogårdarna i finnmarken, Los-Hamra församling, en guide som kan beställas från pastorsexpeditionen i Färila, se kontaktuppgifter här på sidan!