Växthus för människor

Cafékväll med spännande gäster och vardagsnära livsfrågor

Under hösten gästades Ljungskile församling bl a av Allan Linnér, Sigyn Söger och Staffan Landin. När det är nya växthuskvällar inbokade kommer mer info här!

 

Tre cafékvällar hösten 2016 hade, som tema församlingens vision:

Ljungskile församling

- Är en öppen gemenskap

- Ser Gud i varje människa

- Förmedlar hopp och mening i vår tid

 

VÄXTHUS FÖR MÄNNSIKOR - BAKGRUND

Ljungskile församling bjuder sen några år tillbaka in till cafékvällar under rubriken Växthus för människor. Initiativet till kvällarna, planering och genomförande av kvällarna görs främst av ideella medarbetare och tanken är att erbjuda en plats för fördjupande samtal om aktuella samhällsfrågor, livsåskådning och tro.

Under åren som gått har många spännande gäster besökt Hemgården och de ofta välbesökta kvällarna verkar svara upp mot ett behov att få träffas på riktigt, i en trevlig miljö, och få prata om sånt som berör oss alla. Vissa kvällar är de inbjudna gästerna välbekanta och andra gånger är det själva temat som lockar. Kvällens publik inbjuds att aktivt deltar i samtalet, så du som kommer är med och utformar kvällen.

Cafékvällarna är ett viktigt del av församlingens arbete eftersom det visat sig vara en mötesplats där människor med helt olika bakgrund och tro kan mötas och lyssna på och lära av varandra.