Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ung ledare

Gå ledarutbildningen för att göra dig redo för att ta ett ledaruppdrag i församlingen. Häng på ett år och lär dig mer om dig själv, Gud och ledarskap.

Vill du bli ung ledare?

Som ung ledare får du vara med i konfirmandarbetet som lite extra stöd för de nya konfirmanderna och där är du en viktig del i det arbetet. Du får träna dig i att ta ansvar och leda, att lyssna och finnas till för dina kompisar, att samarbeta och att var en del i ett team. Vill du vara ledare för en grupp, prata med Magnus eller Karl-Oskar.

STEG 1

Hoppar du på ledarutbildningen vill vi att du fullföljer den! Här kommer följande tider och datum som ingår! Vi kommer träffas vid ett uppstartstillfälle med alla intresserade från Ljungskile och sedan är utbildningshelgerna i Svenska kyrkans ungas regi. Utbildningen bjuder församlingen på då vi vill satsa på er ungdomar. Däremot finns det avbokningsregler för helgerna och följer man inte dem kan man bli skyldig att betala avbokningskostnaden.

HT 2022

  • Tisdagen, den 30/8 18.00-21.00 uppstart.
  • Fredag-söndag den 18-20/11 åker vi på LÄGER till Helsjön i Kungsbacka kommun. Där kommer ni får lära känna varandra och andra ungdomar från andra församlingar, lära er hur man leder andakter och lekar och mycket mer. 

VT 2023

  • Fredag-söndag den 27-29/1 åker ni på läger till Helsjön igen. Där kommer ni få fortsätta lära er om ledarskap och fokus är att bli fullfjädrade ledare. Då kommer ni även få ett diplom!

STEG 2

Under fyra tillfällen i höst kommer vi ha en egen ledarutbildning steg 2 för er som har gjort färdigt steg 1. 

Datumen är 13/9, 11/10, 8/11 och 6/12. 18.30-20.30. Vi börjar med fika med ungdomsgruppen och avslutar med mässa med de andra 20.30-21.00.

Temana är 1. Kamratsjälavård, 2. Retorik 3, Konflikthantering 4. Sammanfattning och påfyllning det ni saknat.

Ljungskile församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se www.svenskakyrkan.se/ljungskile/personuppgiftsbehandling

Unga ledarnas handbok

Här finns tips när du som ung ledare ska leda andakt, värderingsövning eller lek.