En flicka tittar mot sin ledare och räcker upp handen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Samarbete skola-kyrka

Ljungskile församling strävar mot att vara en resurs för skolorna i närområdet vad gäller lektionspass som syftar till att lära sig mer om b.l.a. kyrka, kristendom, etik och moral. Läs mer i foldern och boka gärna in ett besök med eller hos oss.

 

Här hittar ni foldern för vårterminen 2023. 

Folder VT2023