Miljövänligare gravskötsel

Plantera perenna växter på graven

Miljövänlig gravskötsel

Som en del i vårt miljöarbete erbjuder vi från och med 2019 en ny typ av plantering med fleråriga, perenna växter på Forshälla kyrkogård (även Djurhults kyrkogård från 2021). I och med att de är fleråriga blir det framför allt en skillnad på energiåtgång vid uppdrivning av plantor och frakt jämfört med plantering av ettåriga växter.

Vi väljer perenner utifrån platsens betingelser såsom ljus, jordtyp, markfukt men även så att det ska passa till gravvården. Vi kombinerar olika sorter så att det ska finnas blomning under hela såsongen. Vi tittar även på bladfärg och bladformer, då en del blommar kortare tid. Några sorter bjuder också in fjärilar, humlor och bin till rabatten, vilket är mycket värdefullt för naturen.

Äldre gravar brukar se mer tidstypiska ut med perenna växter, då det var sådana man använde när man började smycka gravarna med blommor. Funkia och kärleksört är två växtsorter som funnits med länge, men många olika sorter finns och vi kommer att välja växter efter vad som passar platsen.

Över vintern täcker vi graven med löst granris. Detta ingår i priset, då det inte bara pryder utan också skyddar växterna mot kylan. Skulle man vilja ha en granristäckare går det förstås att köpa till.

PRIS

Årsskötsel av liten planteringsyta med perenner och löst granris 765 kr

Årsskötsel av stor planteringsyta med perenner och löst granris 1 050 kr

Är du intresserad av skötsel med perenna växter eller vill veta mera:

kontakta Cecilia Hansson, ansvarig för gravadministration, 0522-64 21 10 

mån-fre 10.00-12.00, tis även 15.00-16.30.

uddevalla.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Här kan du ladda ner foldern ”Till Dig som är gravrättsinnehavare”

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG!