Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravrätt

VAD INNEBÄR GRAVRÄTT?

Gravrättens rättigheter och skyldigheter regleras i Begravningslagens 7 kap.
Ytterligare information kan Du få från oss på kyrkogårdsförvaltningen.
 

Vad innebär det att bli gravrättsinnehavare?

Den som är antecknad i gravboken som gravrättsinnehavare får utöva gravfälten, vilket innebär:
-bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen
-bestämma eventuell gravstens eller annan gravanordnings utseende inom ramen för vad kyrkogårdsförvaltningen bestämmer
-bestämma om gravplatsens utsmyckning och ordning i övrigt
-överlåta eller återlämna gravplatsen
Mina skyldigheter som gravrättsinnehavare
-att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick
-att anmäla ny adress eller andra förändringar som skall föras in i gravboken
 

Gravbok

Gravboken är ett register som bl a används för att hålla ordning på belagda platser på gravplatsen samt vem som är gravrättsinnehavare.
 

Gravrättsinnehavare

Den eller de som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till överlåtaren eller den gravsatte har möjlighet att bli gravrättsinnehavare. Om det finns fler gravrättsinnehavare skall en av dessa utses till kontaktperson, men alla delar ansvaret och bestämmer gemensamt om vad som skall göras. Gravrättsinnehavaren behöver inte bo på orten.
 

Gravrättens längd

Gravrätten upplåts på 25 år. När denna tid gått ut finns oftast möjlighet till förnyelse i ytterligare 25 år.
 

Återlämna gravrätt

Gravrätten kan återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen genom anmälan. Överenskommelse träffas då med kyrkogårdsförvaltningen om hur eventuell gravsten eller annan gravanordning skall hanteras. Gravfriden gäller dock alltid 25 år efter senaste gravsättningen
 

Gravbrev

Gravbrev är ett bevis på att man erhållit gravrätten. Gravbrevet innehåller bl a uppgifter om tidigare gravsatta, upplåtelsetid och villkor får upplåtelsen mm.
 

Gravrättsinnehavaren avlider

Om en gravrättsinnehavare avlider skall dödsboet meddela kyrkogårdsförvaltningen senast sex månader efter dödsfallet vem eller vilka man utser till ny/nya gravrättsinnehavare.
 

Hjälp att sköta graven

Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Om gravrättsinnehavaren vill ha hjälp att sköta gravplatsen erbjuder kyrkogårdsförvaltningen gravskötsel mot särskild prislista.
Forshälla kyrkogård
Resteröds kyrkogård
Tommy Svantesson

Tommy Svantesson

Svenska kyrkan, Ljungskile församling

kyrkogårdsförman