Begravningsavgiften

DETTA INGÅR I BEGRAVNINGSAVGIFTEN:

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under 25 år
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • transporter från det att huvudmannen (Svenska kyrkan i Ljungskile församling) tagit ansvaret (särskilda regler gäller om transporten görs utanför huvudmannens område)
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

DETTA INGÅR INTE I BEGRAVNINGSAVGIFTEN:

 • kista och svepning
 • transport från hem/sjukhus till anvisad lokal hos Svenska kyrkan i Ljungskile församling
 • annonsering
 • kistdekorationer
 • begravningsceremoni och begravningsförrättare. Avliden som tillhör Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet
 • minnesstund
 • urna
 • tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
 • skötsel av gravplats